ปวดใจ

  • Transliteration
    bpùat jai
  • Thai Phonetic
    [ ปวด ไจ ]