ปวดใจ

 • Transliteration
  bpùat jai
 • Thai Phonetic
  [ ปวด-ไจ ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] heartache
  Components