ปวดกะโหลก

  • Transliteration
    bpùat gà-lòhk
  • Thai Phonetic
    [ ปวด-กะ-โหฺลก ]