ปวดกะโหลก

  • Transliteration
    bpùat gà-lòhk
  • Thai Phonetic
    [ ปวด กะ-โหฺลก ]