ปวดกบาล

  • Transliteration
    bpùat gà-baan
  • Thai Phonetic
    [ ปวด กะ-บาน ]