ปวด

  • Transliteration
    bpùat
  • Thai Phonetic
    [ ปวด ]