ปลากะรังหัวโขน

  • Transliteration
    bplaa gà-rang hŭa kŏhn
  • Thai Phonetic
    [ ปฺลา-กะ-รัง-หัว-โขน ]