ปลัดบัญชีกองทัพบกปะ-หฺลัด บัน-ชี กอง ทับ บก
bpà-làt ban-chee gong táp bòkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish