ปลัดกระทรวง

  • Transliteration
    bpà-làt grà-suang
  • Thai Phonetic
    [ ปะ-หฺลัด กฺระ-ซวง ]