ปล่องภูเขาไฟปฺล่อง พู เขา ไฟ
bplòng poo kăo faiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish