ปลอกมีด

  • Transliteration
    bplòk mêet
  • Thai Phonetic
    [ ปฺลอก มีด ]