ประสบความสำเร็จปฺระ-สบ คฺวาม สำ-เหฺร็ด
bprà-sòp kwaam săm-rètTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish