thai2english-logo
search

ประเมิน

 • Transliteration
  bprà-mern
 • Thai Phonetic
  [ ปฺระ-เมิน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • อย่าประเมินฉันต่ำไปนะ
  yàa bprà-mern chăn dtàm bpai ná
  Don't consider me lightly.
 • อย่าประเมินเราต่ำนักสิ
  yàa bprà-mern rao dtàm nák sì
  Don't underestimate us.
 • อย่าประเมินพวกเราต่ำเกินไป
  yàa bprà-mern pûak rao dtàm gern bpai
  Don't underestimate us.