ประธานกรรมการ

  • Transliteration
    bprà-taan gam-má-gaan
  • Thai Phonetic
    [ ปฺระ-ทาน กำ-มะ-กาน ]