thai2english-logo
search

ประเทศ

 • Transliteration
  bprà-tâyt
 • Thai Phonetic
  [ ปฺระ-เทด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • กลับประเทศไป
  glàp bprà-tâyt bpai
  Go back to your country.
 • รู้หรือเปล่าว่ามาจากประเทศไหน
  róo rĕu bplào wâa maa jàak bprà-tâyt năi
  Do you know what country ?