ปฏิรูปนิยม

  • Transliteration
    bpà-dtì rôop ní-yom
  • Thai Phonetic
    [ ปะ-ติ รูบ นิ-ยม ]