ปฏิรูป

  • Transliteration
    bpà-dtì rôop
  • Thai Phonetic
    [ ปะ-ติ รูบ ]