ปฏิบัติการ

  • Transliteration
    bpà-dtì-bàt gaan
  • Thai Phonetic
    [ ปะ-ติ-บัด กาน ]