ปฏิกิริยาออกซิเดชันปะ-ติ-กิ-ริ-ยา อ๊อก-ซิ-เด-ชั่น
bpà-dtì-gì-rí-yaa ók-sí-day-chânTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish