thai2english-logo
search

บ้าน

 • Transliteration
  bâan
 • Thai Phonetic
  [ บ้าน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • บ้านคุณสวยนี่
  bâan kun sŭay nêe
  You have a nice house there.
 • ให้ผมพาคุณกลับบ้าเถอะ
  hâi pŏm paa kun glàp bâa น tùh
  Let me take you home.
 • พวกเขาจะไว้อาลัยกันที่บ้าน
  pûak kăo jà wái aa-lai gan têe bâan
  They are repenting at home.
 • ไว้อาลัยที่บ้านเหรอ
  wái aa-lai têe bâan rĕr
  Repenting at home ?
 • ฉันไม่รู้ว่าเขาย้ายบ้าน
  chăn mâi róo wâa kăo yáai bâan
  I didn't know he moved.
 • ฉันไปล่ะ · จะกลับบ้านเหรอ
  chăn bpai lâ · jà glàp bâan rĕr
  I am going. Home ?