thai2english logo

บ้า

 • Transliteration
  bâa
 • Thai Phonetic
  [ บ้า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณทำบ้าอะไรเนี่ย
  kun tam bâa à-rai nîia
  What the hell are you doing ?
 • เขาบ้าแล้ว
  kăo bâa láew
  He's gone mad.
 • นี่มันบ้าอะไรกันนี่
  nêe man bâa à-rai gan nêe
  What the hell is this ?
 • คุณบ้าไปแล้วหรือไงที่ออกมาข้างนอก
  kun bâa bpai láew rĕu ngai têe òk maa kâang nôk
  You are crazy to come out.
 • คุณบ้าไปแล้วหรือไง
  kun bâa bpai láew rĕu ngai
  Are you mad ?
 • พระเจ้า · นี่มันบ้ามากเลย
  prá jâo · nêe man bâa mâak loiie
  God, this is crazy.