บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดบอ-ริ-สัด สาย-กาน-บิน นก-แอ จำ-กัด
bor-rí-sàt săai-gaan-bin nók-ae jam-gàtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish