บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัดบอ-ริ-สัด สาย กาน บิน นก แอ จำ-กัด
bor-rí-sàt săai gaan bin nók ae jam-gàtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish