แนวนโยบายพรรคการเมืองแนว นะ-โย-บาย พัก กาน เมือง
naew ná-yoh-baai pák gaan meuangTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish