เนื่องจาก

  • Transliteration
    nêuang jàak
  • Thai Phonetic
    [ เนื่อง-จาก ]