นิทานคติสอนใจนิ-ทาน คะ-ติ สอน ไจ
ní-taan ká-dtì sŏn jaiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish