น้ำย่อย

  • Transliteration
    náam yôi
  • Thai Phonetic
    [ น้าม ย่อย ]