น้ำย่อย

 • Transliteration
  náam yôi
 • Thai Phonetic
  [ น้าม-ย่อย ]
 • 1
  [ Noun ]
  digesting juice ; enzyme
  Components