น้ำท่า

  • Transliteration
    náam tâa
  • Thai Phonetic
    [ น้าม ท่า ]