น้ำท่า

 • Transliteration
  náam tâa
 • Thai Phonetic
  [ น้าม-ท่า ]
 • 1
  [ Noun ]
  water
  Components