thai2english-logo
search

น่ารัก

 • Transliteration
  nâa rák
 • Thai Phonetic
  [ น่า รัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • โอ้ · น่ารักจังเลย
  ôh · nâa rák jang loie
  Oh, that's so cute.
 • มันน่ารักมาก
  man nâa rák mâak
  It is lovely.
 • คุณน่ารักกว่า
  kun nâa rák gwàa
  You are prettier.
 • เขาน่ารักค่ะ
  kăo nâa rák kâ
  He is cute.
 • โอ้ · ครัวน่ารักดีนะ
  ôh · krua-nâa-rák-dee ná
  Oh. Lovely kitchen.
 • ใช่ · มันน่ารักดี
  châi · man nâa rák dee
  Yeah. That's cute.