นายท่า

 • Transliteration
  naai tâa
 • Thai Phonetic
  [ นาย-ท่า ]
 • 1
  [ Noun ]
  station master ; harbor master
  Components