thai2english logo

น่า

 • Transliteration
  nâa
 • Thai Phonetic
  [ น่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มันก็ไม่น่าใช่นะ
  man gôr mâi nâa châi ná
  It doesn't seem to be that.
 • คุณย่าไม่น่าต้องมาป่วยเลย
  kun yâa mâi nâa dtông maa bpùuay loiie
  You can't be ill.
 • อย่าดื้อน่าเฮชาน
  yàa dêu nâa hay chaan
  Don't be stubborn.
 • อืม · ฉันรู้น่าว่าพี่รู้สึกยังไง
  eum · chăn róo nâa wâa pêe róo sèuk yang ngai
  Yeah, I know how you feel.
 • มันน่ากวนใจ
  man nâa guuan jai
  It is disturbing.
 • คุณไม่น่าสมเพศสักหน่อย
  kun mâi nâa sŏm pêt sàk nòi
  You are not pathetic at all.