thai2english logo

นั้น

 • Transliteration
  nán
 • Thai Phonetic
  [ นั้น ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก
  nán mâi châi rêuuang yài ròk
  Then it was no big deal.
 • นั้นเตียงฉันนะ
  nán dtiiang chăn ná
  That's my bed.
 • นั้นเขานี่
  nán kăo nêe
  There he is.
 • คน · นั้นไปที่ไหนแล้ว
  kon ๆ · nán bpai têe năi láew
  Where did that person go ?
 • นั้นน่ะเหรอที่คุณเรียกว่าความรัก
  nán nâ rĕr têe kun rîiak wâa kwaam rák
  Is that what you call love ?
 • คุณจะปลอดภัยอยู่ในนั้น
  kun jà bplòt pai yòo nai nán
  You'll be safe in there.