thai2english logo

นักแสดง

 • Transliteration
  nák sà-daeng
 • Thai Phonetic
  [ นัก สะ-แดง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณต้องเป็นนักแสดงที่ดีอย่างแน่นอน
  kun dtông bpen nák sà-daeng têe dee yàang nâe non
  You sure are a good actress.
 • คุณเป็นนักแสดงเหรอ
  kun bpen nák sà-daeng rĕr
  Are you an actor ?
 • คุณเป็นนักแสดงเหรอคะเนี่ย
  kun bpen nák sà-daeng rĕr ká nîia
  Are you an actress ?
 • เขาเป็นนักแสดงตัวจริง
  kăo bpen nák sà-daeng dtuua jing
  He is a real actor.
 • คุณยังเรียกตัวเองว่าเป็นนักแสดงอยู่เหรอ
  kun yang rîiak dtuua eng wâa bpen nák sà-daeng yòo rĕr
  You call yourself an actor ?
 • คุณดูเหมือนนักแสดงเลย
  kun doo mĕuuan nák sà-daeng loiie
  You look like an actor.