นักปฏิรูป

  • Transliteration
    nák bpà-dtì rôop
  • Thai Phonetic
    [ นัก ปะ-ติ รูบ ]