thai2english logo

น้อย

 • Transliteration
  nói
 • Thai Phonetic
  [ น้อย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ขอให้โชคดี · เด็กน้อย
  kŏr hâi chôhk dee · dèk nói
  Good luck, kiddo.
 • น้อยคนที่อ่านออก
  nói kon têe àan òk
  There are few who can.
 • สวัสดี · เหล่านักรบน้อย
  sà-wàt-dee · lào nák róp nói
  Hello, little warriors.
 • ไง · สาวน้อย
  ngai · săao nói
  Hey there, girlie.
 • หนูน้อย · จะเป็นน้องชายของฉัน
  nŏo nói · jà bpen nóng chaai kŏng chăn
  Kid, be my brother.
 • มองฉันสิ · หนูน้อย
  mong chăn sì · nŏo nói
  Look at me, kid.