นอน

 • Transliteration
  non
 • Thai Phonetic
  [ นอน ]

Example Sentences

 • แน่นอน · ท่าน · ·
  nâe non · tân · ส · ส
  Of course, councillor.
 • แน่นอน · อยู่แล้ว
  nâe non · yòo láew
  Of course, I did.
 • แน่นอน · เป็นผมเสมอล่ะ
  nâe non · bpen pŏm sà-mĕr lâ
  Of course it was always me.
 • คุณนอนตรงนี้ได้
  kun non dtrong née dâai
  You can sleep here.
 • แน่นอน · คุณรู้จักเธอ
  nâe non · kun róo jàk ter
  Sure you know her.
 • แน่นอน · ผมทำได้
  nâe non · pŏm tam dâai
  Of course I did.