นอน

  • Transliteration
    non
  • Thai Phonetic
    [ นอน ]