นกอินทรีหัวล้าน

  • Transliteration
    nók-in-see hŭa láan
  • Thai Phonetic
    [ นก-อิน-ซี หัว ล้าน ]