นกแว่นตาขาวน้ำตาลแดงนก แว่น ตา ขาว น้ำ-ตาน แดง
nók wâen dtaa kăao nám-dtaan daengTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish