นกนางนวลธรรมดานก นาง นวน ทำ-มะ-ดา
nók naang nuan tam-má-daaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish