นกกระลิงเขียดนก-กฺระ-ลิง-เขียด
nók-grà-ling-kìat
  • Noun
    grey treepieTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish