ธาตุอาหาร

  • Transliteration
    tâat aa hăan
  • Thai Phonetic
    [ ทาด-อา-หาน ]