ธง

  • Transliteration
    tong
  • Thai Phonetic
    [ ทง ]