เทียบท่า

 • Transliteration
  tîap tâa
 • Thai Phonetic
  [ เทียบ-ท่า ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] moor ; park ; anchor
  Components