thai2english-logo
search

เทียบ

 • Transliteration
  tîap
 • Thai Phonetic
  [ เทียบ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณเทียบเขาไม่ได้หรอก
  kun tîap kăo mâi dâai ròk
  You are no match for him.
 • เทียบดูแล้วนะ
  tîap doo láew ná
  Compared to that.
 • ดี · เรามาเทียบกันเลย
  dee · rao maa tîap gan loie
  Fine, we'll compare.