thai2english logo

เท่าที่

 • Transliteration
  tâo têe
 • Thai Phonetic
  [ เท่า ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เท่าที่รู้ไม่มี
  tâo têe róo mâi mee
  Not that I know of.
 • เท่าที่ผมรู้ตอนนี้
  tâo têe pŏm róo dton-née
  I know that now.
 • ผมทำทั้งหมดเท่าที่ผมทำได้
  pŏm tam táng mòt tâo têe pŏm tam dâai
  I did all I could.
 • โอเค · กินเท่าที่คุณอยากกินเลย
  oh kay · gin tâo têe kun yàak gin loiie
  OK. Eat all you want.
 • เท่าที่คุณมีนะ
  tâo têe kun mee ná
  Whatever you have.
 • ผมทำทุกอย่างเท่าที่ผมสามารถทำได้แล้ว
  pŏm tam túk yàang tâo têe pŏm săa-mâat tam dâai láew
  I did all I could.