thai2english logo

ที่อื่น

 • Transliteration
  têe èun
 • Thai Phonetic
  [ ที่ อื่น ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันควรจะไปที่อื่นซิ
  chăn kuuan jà bpai têe èun sí
  I should go for another lap.
 • คุณรู้จักที่อื่นเหรอ
  kun róo jàk têe èun rĕr
  You know another place ?
 • ไปที่อื่นกันเถอะ
  bpai têe èun gan tùh
  Let's go to another place.
 • ไม่มีที่อื่นเหรอ
  mâi mee têe èun rĕr
  There isn't another place ?