thai2english logo

ที่ตั้ง

 • Transliteration
  têe dtâng
 • Thai Phonetic
  [ ที่ ตั้ง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แล้วเจอกันที่ตั้งค่ายต่อไป
  láew jer gan têe dtâng kâai dtòr bpai
  See you at the next site.
 • ก่อนที่ตั้งชื่อเมืองขึ้นมา
  gòn têe dtâng chêu meuuang kêun maa
  Before the town had a name.