--

ทิศอีสาน

 • Transliteration
  tít ee-săan
 • Thai Phonetic
  [ ทิด-อี-สาน ]
 • 1
  [ Noun ]
  northeast
  Components