--

ทิศอิสาน

 • Transliteration
  tít-ì-săan
 • Thai Phonetic
  [ ทิด-อิ-สาน ]
 • 1
  [ Noun ]
  Northeast
  Components