--

ทิศอาคาร

 • Transliteration
  tít aa-kaan
 • Thai Phonetic
  [ ทิด-อา-คาน ]
 • 1
  [ Noun ]
  building orientation
  Components