--

ทิศอาคเนย์

  • Transliteration
    tít aa-ká-nay
  • Thai Phonetic
    [ ทิด-อา-คะ-เน ]