--

ทิศเหนือ

  • Transliteration
    tít nĕua
  • Thai Phonetic
    [ ทิด-เหฺนือ ]