ทำท่าทำทาง

  • Transliteration
    tam tâa tam taang
  • Thai Phonetic
    [ ทำ ท่า ทำ ทาง ]